Svart

Svart

området där

allt ljus äts upp

och tätheten är

definitiv

 

inga frågor men

kompakta ord

  

© Anita Westin

   tjäran

 

som flödade

utmed skrovet

 

som droppade

ner i gräset

 

som dränkte, sänkte

duvans fjäder

mot jorden

  

© Gerd Vading

 


som en osynlig våg
ljuder sången över viken

åror lyfter vattnets tårar© Tuula Pöyhönen

  framtiden är
enbart mörker

livet är slut

kärleken är slut

återstår bara
att vänta på döden

© lebhard

  avtryck

snärjda i skuggor

 

jag tecknar dem noggrant

streck för streck

som vore demin historia

 

och släcker sedan lampan

  

© Margaret Axell

   vandrade på okänd stig
en bergskam svalde solskivan

jag snubblade och föll
när dimman dolde stigen

omslöts av mjuk mossa
och hörde ugglors hoande

vid tjärnens strand
anade jag älvors skira slöjor© Lisa Bergström

   


Ingen nåd från tankerummet

där mörker spelar fritt

ingen glömska ges från sorgen

 

Målar, målar mörka orden

när ska lindring ges från våndan

var är dörren ut till ljuset


© Inga Britt Malmström