Sapfisk midsommar

Regnet strilar ner medan kalla vindar
viner över himlen, genom riggen och
river tag i midsommarstångens kransar.
        Barnens sång ljuder

lyckligt över ängen. Musiken lockar
fram en klingande röst från ett fjärran land
och soranska sånger från bergen tystar
            kväkande grodor.


© Gerd Vading