Lämningar

elden är utsliten
förkolnade fragment
blygrått stoft

vittnesbörd
om glödens
förgänglighet


© Barbro Hellberg


Ska bara


okej okej
jag ser, hör, känner
lönnen som gulnar
ungfåglarnas tystnad
solvärmens svek
i skuggan runt hörnet

det är dags säger du
men jag är inte färdig än

visa lite hänsyn
jag har så mycket ogjort
innan sommaren stänger


© Barbro Hellberg