Gummigutta

Alldeles under det indigofärgade molnet

droppade hon gummiguttan. En gyllene ros

spred sig lustfyllt över himlen. Fulländat,

tänkte hon, det är med vänsterhanden
man ska jobba.

© viktoria