Religionsutövning

drömde att de olika
religionsutövarna
för ett ögonblick
tröttnade på att
bomba varandra
och i stället
klädde av varandra
samtliga trosartiklar
och älskade varandra
Gud mot Gud


© Göran Pettersson-Rödholm