Mästare, se mig


Vermeer Vermeer


Såg du kanske hans tvekan vid sista penseldraget.

Märkte du hans ängslan att förlora bilden eller dig.

Fastnaglad för alltid på linets trådar låstes din tanke av honom.

Över dina läppar ville dina ögons frågor komma.

Stum blev din kärlek, tystad av Vermeers blå penseldrag.

Men sanningen visste han innan ditt ansikte stelnat för evigt.

© Lennart Sundman