Rötter

lämnad bort
och sedan älskad - visst!
men utan rötters fäste
i historisk mark

jag är inte grek och inte jude
det arabiska i mig är mycket ringa
jag är svensk - helt visst!
men kanske även tysk och finsk
eller något annat ännu inte klarlagt 

mina rötter finns på ytan
hur jag ansar dem, designar!
låter vinden blåsa luft
kring deras klena spröt

luftrötter är också rötter
men av annat slag
sådana som liksom tungor
lapar sol och regn

men längtar blod


© Lena Köster