Porträttmålning

Syrran © viktoria

En dikt till
Britt

Förr blev det alltid fel
när vi sökte ansiktets själ
Inte mycket blev rätt
i våra porträtt

Oh, hur vi led!

Vindande ögon ocn munnen sned
näsan kanske allra mest fel
Men nu med sin varsamma hand
har Britt
visat oss skönhetens land

Och allt som var fel
blev plötsligt rätt
i våra helt nya porträtt

© Hans Oldeberg