Hans Leygraf

han kommer

sakta gående över gården
med käppen som stöd
försiktigt för att inte
snava i gruset

den levande legenden
virtuosen
slänger käppen och svävar
fram till flygeln

gammelmanshänderna
blir unga
av solbelysta tangenter

känsligheten
sorgmodet
lekfullheten
styrkan
i Schuberts B-dur sonat

fyller oss som förr

leende
tar han emot vår beundran

© Gerd Vading